avatar

Lương Ánh My

Hot Influencers

Lương Ánh My

Hot Influencers
Xàm Xàm mà bổ ích. Thích thì gửi yêu cầu hem thích thì gửi yêu cầu. Zị đó! Chịu hem chịu thì thoyyyy
5 Xem tất cả đánh giá 0
Hướng dẫn đặt video iKalem ?
image cover
Van Nguyên
#loi-khuyen

Lương Ánh My tặng cho Van Nguyên

image cover
Nhung Huynh
#loi-khuyen

Lương Ánh My tặng cho Nhung Huynh

image cover
Nguyễn Hiếu
#loi-khuyen

Lương Ánh My tặng cho Nguyễn Hiếu

iKalem là gì?
BƯỚC 1
GỞI YÊU CẦU ĐẾN THẦN TƯỢNG
Dành cho chính bạn
hoặc người thân
BƯỚC 2
CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC
Video của bạn đang được thực hiện
trong vòng 07 ngày
BƯỚC 3
NGẠC NHIÊN & THÍCH THÚ!
Hãy xem, download và share ngay
video iKalem của bạn nhé!
Như thế nào là một yêu cầu tốt?
Gợi ý #1
iKalem rất khuyến khích bạn càng cụ thể càng tốt với những yêu cầu. Hãy cho iKalem và Talent nhiều thông tin hơn như mối quan hệ của bạn với người nhận, những con số chi tiết nhé! Điều này sẽ giúp các yêu cầu của bạn trở nên hoàn hảo đấy. Ví dụ: "Mình tên Nam, mình muốn gửi tới bạn Nguyễn Văn A, người bạn tốt nhất của mình rằng chúc mừng bạn đã tốt nghiệp"