Điều khoản sử dụng

1. Tổng quan
Thỏa thuận điều khoản dịch vụ trên trang web iKalem cùng toàn bộ nội dung, dịch vụ và sản phẩm có trên hoặc được cung cấp thông qua website chịu sự chi phối của các “Điều khoản dịch vụ” dưới đây. Bằng cách sử dụng website của chúng tôi hoặc bằng cách thể hiện sự chấp nhận của bạn (ví dụ: nhấp vào “Tôi đồng ý” khi tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn, v.v.), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang này.
2. Về dịch vụ iKalem
Bằng cách tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và thừa nhận rằng:
 1. Cung cấp đầy đủ thông tin một cách trung thực và chính xác nhất.
 2. Không tạo tài khoản trang web bằng cách sử dụng danh tính giả hoặc cung cấp thông tin sai lệch hoặc nếu trước đây bạn từng bị xóa hoặc bị cấm khỏi trang web của chúng tôi.
 3. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật thông tin tài khoản trang web của bạn, bao gồm tên người dùng và mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc liên quan đến tài khoản của bạn. Thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép nào vào tài khoản của bạn.
 4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, chi phí hoặc nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ truy cập, sử dụng trái phép nào vào tài khoản trang web của bạn.
3. Về video iKalem
Bằng cách tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và thừa nhận rằng:
 1. Thông qua trang web của iKalem, bạn có thể nhận được các video được cá nhân hóa (“Video iKalem”) từ những người nổi tiếng bao gồm diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu, vận động viên, người có sức ảnh hưởng, hiện tượng mạng xã hội,... (gọi chung là “Thần tượng”). Bạn có thể gửi yêu cầu tới Thần tượng đối với Video iKalem được cá nhân hóa dành cho bạn hoặc cho người bạn muốn tặng (“người nhận”)
 2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Thần tượng có toàn quyền quyết định cách thực hiện yêu cầu của bạn và nội dung của Video iKalem đã tạo và có thể không làm theo chính xác yêu cầu của bạn. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào dựa trên các điều khoản dành cho Video iKalem. Thần tượng có tối đa bảy ngày để thực hiện hoặc từ chối yêu cầu của bạn. Sau khi yêu cầu của bạn được thực hiện, khoản thanh toán của bạn sẽ được tính theo số tiền được chỉ định tại trang đặt video của Thần tượng trên iKalem.com tại thời điểm bạn gửi yêu cầu.
 3. Tùy thuộc vào khoản thanh toán đầy đủ của bạn, Thần tượng sẽ cấp cho bạn các quyền hạn chế để sử dụng Video iKalem chỉ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại và phi quảng cáo dựa theo các điều khoản: giấy phép sử dụng không độc quyền, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới, đăng tải và hiển thị công khai Video iKalem đó trên các phương tiện truyền thông (ví dụ: trên các nền tảng mạng xã hội).
 4. Bạn không được bán lại hoặc vượt quyền sử dụng của mình đối với bất kỳ Video iKalem nào. Bạn chỉ có thể cấp phép phụ khi sử dụng video iKalem dựa theo các Điều khoản nêu trên (ví dụ: chia sẻ video iKalem với bạn bè trên mạng xã hội hoặc gửi nó cho Người nhận với mục đích cá nhân, phi thương mại và phi quảng cáo như đã nêu ở trên).
 5. Bạn chỉ có thể sử dụng Video iKalem theo các Điều khoản này, bao gồm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Chúng tôi có thể ngừng cấp quyền cho các giấy phép nêu trên bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi có quyền xóa Video iKalem khỏi trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn.
4. Video Quảng cáo iKalem
Bằng cách tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và thừa nhận rằng:
 1. Một số Thần tượng có thể sử dụng Video iKalem để quảng cáo cho một sản phẩm, thương hiệu hoặc doanh nghiệp của bạn thông qua trang web của chúng tôi. Khi bạn gửi yêu cầu về Video quảng cáo iKalem, bạn phải xác định cụ thể thương hiệu, doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp để Thần tượng có thể quảng cáo, đề cập đến trong video.
 2. Tùy thuộc vào khoản thanh toán đầy đủ của bạn, Thần tượng sẽ cấp cho bạn các quyền hạn chế để sử dụng Video quảng cáo iKalem cho các mục đích quảng cáo hợp lý của doanh nghiệp trong 90 ngày kể từ ngày Video sản phẩm được gửi cho bạn, tuân theo các Điều khoản sau:
  Giấy phép sử dụng không độc quyền, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới, đăng tải và hiển thị công khai Video quảng cáo iKalem chỉ trên: (A) một trang web và (B) một tài khoản mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Instagram, TikTok. Trang web và tài khoản mạng xã hội này phải hoàn toàn do Doanh nghiệp sở hữu, điều hành và kiểm soát.
 3. Để yêu cầu thêm khoảng thời gian sử dụng video sau 90 ngày, hãy liên hệ với chúng tôi qua email.
 4. Khi đặt video quảng cáo iKalem, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: Bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho Thần tượng đều đúng trên thực tế, không gây hiểu lầm và không mang tính chất miệt thị hoặc phỉ báng; doanh nghiệp của bạn sẽ tuân thủ pháp luật, quy tắc và quy định hiện hành.
5. Bạn thừa nhận và đảm bảo rằng
 1. iKalem sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Video iKalem hoặc dịch vụ khác do bạn yêu cầu mà bạn thực hiện.
 2. Hình mờ iKalem (logo iKalem) trên mỗi Video iKalem phải còn nguyên vẹn và bạn đồng ý không chỉnh sửa, thay đổi, che đậy hoặc xóa hình mờ khỏi bất kỳ Video iKalem nào hoặc hỗ trợ, khuyến khích bất kỳ người nhận nào làm như vậy.
 3. Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này, chúng tôi sẽ chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web và xóa giấy phép sử dụng bất kỳ Video iKalem và các dịch vụ khác theo Điều khoản này. Bạn phải xóa ngay lập tức tất cả các bản sao của Video iKalem hoặc các sản phẩm khác mà bạn sở hữu và kiểm soát, bao gồm cả nền tảng truyền thông xã hội.
 4. Không giới hạn bất kỳ quyền nào của chúng tôi. Bất kỳ yêu cầu nào vượt quá quy định và giới hạn mà bạn gửi đều có thể bị iKalem hoặc Thần tượng từ chối; nếu điều đó xảy ra nhiều lần, chúng tôi có thể chấm dứt, xóa hoặc cấm quyền truy cập của bạn (và bất kỳ tài khoản iKalem nào bạn đã tạo hoặc kiểm soát) hoặc thực hiện hành động thích hợp khác theo quyết định riêng của iKalem.
6. Chi phí và thanh toán
 1. Phí: Phí cho Video iKalem hoặc các ưu đãi khác được quy định trên trang đặt video của Thần tượng khi bạn đưa ra yêu cầu của mình. Bạn đồng ý thanh toán tất cả số tiền theo điều khoản thanh toán sẽ có hiệu lực khi bạn gửi yêu cầu hoặc mua hàng hóa.
 2. Tiền tệ: Tất cả các giao dịch đều bằng Việt Nam đồng (VND) trừ khi iKalem áp dụng loại tiền tệ khác với các hình thức thanh toán.
 3. Thanh toán: hiện iKalem nhận thanh toán qua các ngân hàng liên kết và ví thanh toán quốc tế trực tuyến như Internet Banking, Visa/Mastercard và Paypal. Bạn phải cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba thông tin thanh toán hợp lệ. Việc sử dụng thẻ thanh toán của bạn được điều chỉnh bởi thỏa thuận của bạn và chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, không phải các Điều khoản này. Bạn đồng ý thông báo ngay cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán về bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ thanh toán (hoặc thông tin khác) cho thẻ thanh toán của bạn. Bạn không được trả lại sản phẩm (video iKalem) hoặc trao đổi Video iKalem và sẽ không được hoàn lại tiền sau khi đã thanh toán.
  Ngoài ra, bạn có thể gửi một số tiền bổ sung làm “quà tặng” cho Thần tượng đã đáp ứng yêu cầu của bạn. Bạn thừa nhận rằng iKalem không bắt buộc bất kỳ khoản quà tặng hoặc tiền thưởng nào như vậy; tuy nhiên, nếu bạn chọn làm như vậy, số tiền ít nhất phải là 20% tổng giá trị video của Thần tượng đó. Bạn đồng ý trả bất kỳ số tiền nào bạn gửi làm quà tặng cho Thần tượng và số tiền này sẽ không được hoàn lại.
 4. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) hủy yêu cầu Video iKalem của bạn nếu: phương thức thanh toán của bạn bị từ chối; hoặc trước đây bạn đã bị cấm hoặc bị xóa khỏi Trang web của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì. iKalem cũng có quyền thay đổi các khoản phí và thủ tục thanh toán bất cứ lúc nào, bao gồm các tùy chọn và điều khoản thanh toán, ngay sau khi đăng trên trang web, mạng xã hội chính thức của iKalem hoặc bằng thông báo khác cho bạn.
 5. Câu hỏi về Thanh toán: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về giao dịch mua được thực hiện trên trang web hoặc khoản phí đối với thẻ thanh toán của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc hotline nhé.
7. Quyền sở hữu
 1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mỗi Video iKalem hoặc các sản phẩm khác từ Thần tượng đều thuộc sở hữu của Thần tượng đã tạo ra nó.
 2. Chúng tôi sở hữu tất cả các quyền và lợi ích đối với: trang web và giao diện của trang web iKalem, bao gồm tất cả phần mềm, nhãn hiệu, biểu tượng, ý tưởng, quy trình, dữ liệu, văn bản, phương tiện và nội dung khác có sẵn trên trang web iKalem của chúng tôi; Tất cả đều được đăng ký bản quyền và được bảo vệ theo luật pháp. Bạn không được sao chép, hoặc sử dụng lại bất kỳ phần nào của HTML / CSS, JavaScript, các yếu tố thiết kế trực quan hoặc các khái niệm mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.
8. Các thay đổi đối với trang web
 1. Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong “Điều khoản dịch vụ” và “ Chính sách bảo mật”. Những điều này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho người dùng. Bạn nên xem lại các điều khoản bất cứ khi nào bạn truy cập website để nắm bắt và hiểu các thay đổi, nếu bạn tiếp tục sử dụng iKalem có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản mới được thay đổi.
 2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ nào của iKalem của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
9. Chấm dứt và bảo lưu tài khoản
Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với thành viên của nhóm hỗ trợ của iKalem tại [email protected].
10. Chính sách bảo mật
Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web, hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.
11. Thông tin iKalem thu thập
Chúng tôi tự động thu thập thông tin từ bạn khi bạn truy cập trực tiếp vào trang web iKalem hoặc truy cập thông qua bên thứ ba (Instagram, Facebook..). Một số thông tin này (ví dụ: họ tên, số điện thoại, địa chỉ, v.v.) có thể được coi là thông tin cá nhân theo quy định của luật hiện hành.
iKalem có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn:
 1. Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập vào trang web iKalem. Chúng tôi yêu cầu bạn tạo tên người dùng và mật khẩu nếu bạn tạo tài khoản trực tiếp hoặc sẽ thu thập thông tin liên quan đến bất kỳ tài khoản bên thứ ba nào bạn sử dụng để đăng nhập hoặc liên kết với tài khoản iKalem của bạn. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin thanh toán (chẳng hạn như chi tiết thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) nhưng chỉ khi bạn chọn lưu nó vào tài khoản của mình.
 2. Sử dụng website với vai trò Thần tượng: khi bạn sử dụng iKalem với vai trò là Thần tượng, iKalem sẽ lấy thông tin được cung cấp khi bạn tạo tài khoản như tên, địa chỉ email, số điện thoại, tên tài khoản trên các trang mạng xã hội, video iKalem do bạn thực hiện, và thông tin thanh toán.
 3. Mua hàng thông qua iKalem, chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp khi đặt video iKalem, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn, số điện thoại liên lạc (của bạn hoặc người nhận) mà bạn chọn để cung cấp, tên của người nhận và chi tiết yêu cầu của bạn.
 4. Sử dụng mạng xã hội với trang web. Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn tương tác với iKalem thông qua các nền tảng như Facebook, Instagram. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tên người dùng và thông tin đăng nhập trên mạng xã hội hiện tại của mình để tạo một tài khoản trên website iKalem cũng như “like” hoặc “chia sẻ” nội dung từ website. Một số thông tin của bạn có thể được hiển thị công khai.
iKalem thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ và phân tích, hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ, theo đó iKalem có thể cải thiện và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Đồng thời, thông tin sẽ được trình các cơ quan nhà nước theo yêu cầu của pháp luật hiện hành trong trường hợp cần thiết. Thông tin sẽ được lưu trữ trên hệ thống của iKalem và chỉ công ty và chính người dùng mới có thể đăng nhập. Bạn có thể thay đổi, xem hoặc xóa thông tin bằng cách đăng nhập trực tiếp trên website.

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ Video iKalem nào trong tài khoản trên trang iKalem của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra trải nghiệm tích cực, hữu ích và an toàn cho người dùng. Để thúc đẩy mục tiêu này, chúng tôi nghiêm cấm một số loại hành vi có thể gây hại.
I. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:
 1. Bạn sẽ không sử dụng danh tính giả hoặc cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào.
 2. Bạn sẽ không tạo tài khoản nếu trước đó tài khoản của bạn đã bị xóa hoặc bị cấm khỏi Trang của chúng tôi (hoặc bất kỳ tài khoản Trang nào mà bạn đã tạo hoặc kiểm soát)
 3. Bạn sẽ không sử dụng hoặc cho phép sử dụng bất kỳ Video iKalem nào cho bất kỳ mục đích nào ngoài: các mục đích giới hạn cụ thể được nêu trong Điều khoản dịch vụ của trang web; những điều khoản được nêu trong bất kỳ Điều khoản bổ sung hiện hành nào.
 4. Bạn sẽ không sử dụng iKalem với mục đích dành cho Người nhận là đối tượng phạm tội, hoặc có liên quan, kết nối, cổ vũ hoạt động bất hợp pháp, bạo lực, bôi nhọ bất kỳ cá nhân, tổ chức, thương hiệu hoặc doanh nghiệp nào theo quy định của pháp luật.
II. Bạn sẽ không:
 1. Thực hiện hành động gửi, đăng, chia sẻ, truyền đạt, kích động, khuyến khích một cách rõ ràng hoặc ẩn ý: việc làm bất hợp pháp, lạm dụng, quấy rối, đe dọa, thù hận, phân biệt chủng tộc, xúc phạm, khiêu dâm, khiếm nhã, tục tĩu, khỏa thân (ngay cả khi được người khác yêu cầu).
 2. Truy cập trang web của chúng tôi để lấy thông tin nhằm xây dựng một trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh; cố gắng giải mã hoặc đánh cắp thiết kế bất kỳ phần mềm hoặc mã số hóa nào khác được sử dụng để xây dựng trang web iKalem.
Trở lại