Chưa có tài khoản? ĐĂNG KÍ VI

Ứng tuyển trở thành talent

Lý do Talent nên tham gia vào iKalem? ⟶

Nếu bạn có người hâm mộ và muốn tham gia iKalem như một tài năng, bạn có thể đăng ký thông tin tại đây và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Vd: Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram...
Hướng dẫn đăng ký làm iKalem Talent ?

Lưu ý: Bạn không thể đăng ký tự động trên iKalem. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu, một đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng vài ngày tới để hoàn thành việc đăng ký.