Vincent Dang

Hoàn tiền 20% khi gửi video reaction

Nội dung chương trình: Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của iKalem sẽ được hoàn tiền 20% khi gửi video reaction.
Hoàn tiền 20% khi gửi video reaction
Nội dung chương trình:

Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của iKalem sẽ được hoàn tiền 20% khi gửi video reaction.

Cách thức tham gia:

Bước 1: Nhận video iKalem đã hoàn thành từ iKalem.

Bước 2: Quay video ghi lại những cảm xúc của bạn hay người nhận khi nhận được video iKalem từ người nổi tiếng yêu thích.

Bước 3: Gửi ngay video reaction cho iKalem qua email [email protected] với nội dung là mã đơn hàng và số điện thoại

Hoàn tiền 20% khi gửi video reaction
Điều kiện tham gia chương trình:

Khách hàng sẽ được hoàn tiền nếu thoả các điều kiện:

  • Video thoả điều kiện của video reaction
  • iKalem có quyền từ chối đối với các video có dấu hiệu gian lận nhằm trục lợi từ chương trình
Điều kiện cho video reaction:

Video không chứa các yếu tố

  • Bạo lực, kích động, lăng mạ
  • Sex, nude
  • Chính trị, bạo động
Thời gian & cách thức hoàn tiền:

3 ngày kể từ khi gửi video reaction

Hoàn tiền qua ví điện tử Momo hoặc các phương thức chuyển tiền online phù hợp khác.

Các quy định khác:
  • iKalem không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin sai lệch trong tài khoản thành viên
  • iKalem có quyền thay đổi thể lệ chương trình nếu phát hiện vấn đề phát sinh mà không cần báo trước.
  • Trong mọi trường hợp tranh chấp phát sinh, quyết định của iKalem là quyết định cuối cùng

Bạn có thể đặt một video iKalem tại đây

Trở lại